Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

O firmie 

Spółka KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu została zawiązania 17 stycznia 2011 roku.

KRUK TFI S.A. w dniu 8 maja 2012 roku uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej wyłącznie na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
 

Akcje KRUK TFI S.A. są w 100% w posiadaniu spółki KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu będącej podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej KRUK S.A. – lidera rynku zarządzania wierzytelnościami. KRUK TFI S.A. w ramach swojej działalności będzie w szczególności zarządzać funduszami inwestującymi w sekurytyzowane wierzytelności.
 

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone