Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Ogłoszenia 

A A A rozmiar tekstu

KRUK TFI S.A., na podstawie art. 46d ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 4 oraz art. 46e ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje, iż Towarzystwo nie zarządza funduszem lokującym aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, w związku z tym nie publikuje polityki dotyczącej zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu, a co za tym idzie nie opracowuje i publikuje sprawozdania z realizacji polityki, o której mowa powyżej.


KRUK TFI S.A. informuje, że z dniem 19 maja 2016 r. przejął zarządzanie funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ.


KRUK TFI S.A. informuje, że z dniem 13 października 2017 r. przejął zarządzanie funduszem Bison NSFIZ.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone