Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Dla Akcjonariuszy 

A A A rozmiar tekstu

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji [2020-12-08]

Zarząd Spółki pod firmą KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji [2020-11-16]

Zarząd Spółki pod firmą KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 

Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji [2020-10-29]

Zarząd Spółki pod firmą KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


 

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji [2020-10-08]

Zarząd Spółki pod firmą KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji [2020-09-22]

Zarząd Spółki pod firmą KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


 

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Towarzystwa

Szanowni Państwo, 

w załączeniu zamieszczono Uchwałę Nr 13/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK TFI S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Towarzystwa.

 

Zmiana w składzie Zarządu KRUK TFI S.A.

KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku zmianie uległ skład Zarządu Spółki. Od dnia dzisiejszego funkcji Członka Zarządu ds. Rachunkowości nie pełni Pani Katarzyna Raczkiewicz. Wobec powyższego obecnie skład organu przedstawia się następująco:

Pan Michał Pustelnik - Prezes Zarządu

Pani Katarzyna Korzonek - Członek Zarządu ds. Finansów

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone