Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Dla Akcjonariuszy 

A A A rozmiar tekstu

Zmiana w składzie Zarządu KRUK TFI S.A.

KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku zmianie uległ skład Zarządu Spółki. Od dnia dzisiejszego funkcji Członka Zarządu ds. Rachunkowości nie pełni Pani Katarzyna Raczkiewicz. Wobec powyższego obecnie skład organu przedstawia się następująco:

Pan Michał Pustelnik - Prezes Zarządu

Pani Katarzyna Korzonek - Członek Zarządu ds. Finansów

 

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Towarzystwa

Szanowni Państwo, 

w załączeniu zamieszczono Uchwałę Nr 13/ZWZ/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK TFI S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Towarzystwa.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone