Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Polityka cookies 

A A A rozmiar tekstu
Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz korzystania przez Administratora z narzędzia Google Analitycs
 
I. Definicje
 
1. Administrator - KRUK TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Wrocław–Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000386317, o kapitale zakładowym w kwocie 18 500 000 zł, NIP 894-302-30-42, tel. 71 782 30 63, faks 71-332-15-89, adres poczty elektronicznej: info@kruktfi.pl,
 
2. Cookies/pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
 
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
 
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
 
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://www.kruktfi.pl/ 
 
6. Urządzenie - oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 
7. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z Serwisu.
 
II. Pliki Cookies
 
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika.
 
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 
Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:
 
1. Konfiguracji Serwisu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 
2. Uwierzytelniania i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 
4. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 
5. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika, tj. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 
6. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 
7. Świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów.
 
8. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 
Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
 
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
III. Google Analytics
 
1. Serwis korzysta z usług Google Analytics i jego funkcji reklamowych dostarczanych przez firmę Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te wspierają Administratora w  analizie i ulepszaniu Serwisu.
 
2. Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu.
 
3. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany (oznacza to, że uniemożliwiają identyfikację osoby).
 
4. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania przekazywania danych z urządzeń elektronicznych do Google Analytics pobierając i instalując darmową wtyczkę do przeglądarki, dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
5. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez powyższą usługę dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone