Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Struktura organizacyjna 

A A A rozmiar tekstu

Struktura organizacyjna KRUK TFI S.A.

Od dnia 1 kwietnia 2020 r., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 1/IV/2020 Zarządu Spółki, struktura organizacyjna KRUK TFI S.A., prezentuje się następująco:

• Obszar Prezesa Zarządu:
• Obszar Członka Zarządu ds. Finansów:
- Dział Wyceny Wierzytelności,
- Zespół Projektów Finansowych,
- Zespół Zarządzania Płynnością;
• Inspektor Nadzoru;
• Specjalista ds. Audytu;
• Specjalista ds. Zarządzania ryzykiem;
• Inspektor Ochrony Danych;
• Zespół Operacyjny;
• Główny Księgowy.
 

 

Struktura organizacyjna KRUK TFI S.A.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone