Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

O Grupie KRUK 

A A A rozmiar tekstu

Obecnie na Grupę Kapitałową KRUK składają się szereg spółek o różnym przeznaczeniu i specyfice działalności. Grupa świadczy kompleksowe usługi na rynku polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i nimieckim. W kolejnych latach Grupa KRUK planuje dalszą ekspansję zagraniczną, otwierając się na nowe rynki Europy Środkowej.

 • KRUK S.A.

Świadczy kompleksowe usługi prewencyjne i odzyskiwania należności. Dokonuje również zakupów wierzytelności. Od 2011 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku obligacji GPW Catalyst. Niekwestionowany nr 1 branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 • Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Sp.k.

Prowadzi kompleksowe działania sądowe i egzekucyjne w zakresie dochodzenia wierzytelności. Świadczy usługi w zakresie doradztwa w procesach due diligence i transakcjach sprzedaży oraz obsługi portfeli wierzytelności konsumenckich i gospodarczych.

 • ERIF BIG S.A.

Zajmuje się wymianą informacji gospodarczych. Gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o dłużnikach, a także konsumentach i podmiotach gospodarczych terminowo regulujących zobowiązania. Posiada narzędzia skutecznie wspierające zarządzanie ryzykiem i odzyskiwanie należności.

 • ERIF Business Solutions Sp. z o.o.

Wspomaga proces obsługi i sprzedaży usług. Właściciel serwisu VERIF.pl, dedykowanego do obsługi Klientów B2B.

 • KRUK România S.R.L.

Świadczy kompleksowe usługi zarządzania należnościami na terenie Rumunii. Standardy działania Spółki oparte są na modelu biznesowym, technologii oraz know-how KRUK S.A.

 • KRUK Ceská a Slovenská republika s.r.o.

Świadczy kompleksowe usługi zarządzania należnościami w Czechach i Słowacji. Standardy działania Spółki oparte są na modelu biznesowym, technologii oraz know-how KRUK S.A.

 • KRUK Deutschland GmbH

Świadczy kompleksowe usługi zarządzania należnościami na terenie Niemiec. Standardy działania Spółki oparte są na modelu biznesowym, technologii oraz know-how KRUK S.A.

 • SeCapital Polska Sp. z o.o.

Serwisuje wierzytelności sekurytyzowane.

 • SeCapital S.a r.l.

Zajmuje się inwestowaniem w wierzytelności lub aktywa zabezpieczone wierzytelnościami. Jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia (SPV).

 • KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spółka dedykowana zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej KRUK.

 • Fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ i Prokulus NS FIZ

Platformy sekurytyzacyjno-inwestycyjne oparte na profesjonalnych metodach oceny ryzyka i zarządzania wierzytelnościami.

 • InvestCapital Malta Ltd.

Spółka o charakterze inwestycyjnym, której głównym celem jest inwestowanie w aktywa o charakterze kapitałowym, w tym również w udziały w podmiotach z Grupy Kapitałowej KRUK.

 • RoCapital IFN S.A.

Spółka operacyjna, której przedmiotem działalności jest nabywanie i serwis portfeli zabezpieczonych hipoteką.

 • ProsperoCapital Sp. z o.o.

Zajmuje się odzyskiwaniem należności. Przedmiotem jej działalności jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami i windykacją należności.

 • Pożyczki Novum Finance Sp. z o.o. 

Zajmuje się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek gotówkowych byłym dłużnikom, którzy terminowo wywiązali się ze swoich zobowiązań. Obecnie spółka znajduje się w fazie likwidacji, jej aktywa zostały przeniesione w całości do KRUK S.A. gdzie działalność pożyczkowa jest kontynuowana.

 • KRUK International Zrt. v.a. – z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) – spółka znajdująca się w fazie likwidacji. 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone