Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Ład korporacyjny 

A A A rozmiar tekstu

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Radę Nadzorczą KRUK TFI S.A. [2021-09-22]

W dniu 21 września 2021 roku Rada Nadzorcza KRUK TFI S.A. dokonała pozytywnej oceny i potwierdza stosowanie w towarzystwie Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Radę Nadzorczą KRUK TFI S.A. [2020-09-11]

W dniu 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza KRUK TFI S.A. dokonała pozytywnej oceny i potwierdza stosowanie w towarzystwie Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.

______________________________________________________________________________________________________________________

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Radę Nadzorczą KRUK TFI S.A.

W dniu 24 października 2019 roku Rada Nadzorcza KRUK TFI S.A. dokonała pozytywnej oceny i potwierdza stosowanie w towarzystwie Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.


 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Radę Nadzorczą KRUK TFI S.A.

W dniu 5 września 2018 roku Rada Nadzorcza KRUK TFI S.A. dokonała pozytywnej oceny i potwierdza stosowanie w towarzystwie Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.


 

Ład korporacyjny

Zarząd KRUK TFI S.A. informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2016 roku przyjął w całości Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, ujęte w dokumencie „ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH”, których pełny tekst jest publikowany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego  oraz w pliku do pobrania na tej stronie.

 


 

Ład Korporacyjny

Zarząd KRUK TFI S.A. informuje, iż z dniem 19 grudnia 2014 roku przyjął Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, ujęte w dokumencie „ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH”, których pełny tekst jest publikowany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oraz w pliku do pobrania na tej stronie, z wyłączeniem zasady określonej w § 22 Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie wymogu zapewnienia w składzie organu nadzorującego odpowiedniego udziału członków niezależnych.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone