Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dokumenty do pobrania 

Dane osobowe 

A A A rozmiar tekstu
Drogi Kliencie/Droga Klientko,
 
w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Jeżeli jesteś Klientem/Klientką zadłużonym/-ną, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w Grupie Kapitałowej KRUK, które znajdują się na stronie internetowej https://pl.kruk.eu/dane-osobowe.
 
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest KRUK TFI S.A. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 8, 51-116 Wrocław, adres e-mail: info@kruktfi.pl, zwana dalej jako „KRUK TFI”. 
 
II. Inspektor Ochrony Danych 
Możesz do niego napisać na adres: Inspektor Ochrony Danych, KRUK TFI S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, lub skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail: dpo@kruktfi.pl
 
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe podane w formularzu w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania z Tobą komunikacji służącej udzieleniu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i wyjaśnieniu sprawy, z jaką się do nas zwrócisz, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na komunikacji z użytkownikami strony i obsługi ich próśb, zapytań i związanych z nimi ewentualnych roszczeń. 
 
IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wyjaśnienia sprawy, z jaką zwróciłeś/-aś się do nas lub dłuższym, jeżeli jest to niezbędne w celach dowodowych, polegających na konieczności zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych 
Zgodnie z RODO - masz prawo: 
  • otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez KRUK TFI Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
  • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz także żądać:
  • sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne,
  • usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem. 
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień, możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem: 
  • poczty elektronicznej na adres: dpo@kruktfi.pl
  • telefonicznie dzwoniąc na numer 800 700 020
  • pocztą tradycyjną na adres: ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław 
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj

KRUK TFI S.A. 2021 Wszelkie Prawa Zastrzeżone